Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  27.05.2021 16:03:01
Дата здійснення дії: 26.05.2021
Вид інформації:  Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
Код за ЄДРПОУ:  00957465
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»  код ЄДРПОУ: 00957465 (далі - ПРАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП») повідомляє що 27.05.2021 року було отримано повідомлення від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Т ЕНД Т ТРЕЙД Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40197469) наступного змісту:

 

вих. №б/н від 27 травня 2021 року

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

Україна, 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, буд. 1

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

вул. Московська 8 корп.30
м. Київ , 01010

 

ІНФОРМАЦІЯ
про набуття права власності на контрольний пакет акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі –  ПРАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП»), код за ЄДРПОУ 00957465; місцезнаходження: Україна, 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, буд. 1

 

 

На виконання вимог частини 2 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40197469, місцезнаходження: 03191, Україна, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, б.10А, офіс 62) (далі - ТОВ "Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА"),  цим повідомляє про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» в кількості  4 411 155 (чотири мільйони чотириста одинадцять тисяч сто п’ятдесят п’ять) штук простих іменних акцій, що становить 60,491913% у статному капіталі ПРАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП».

До набуття контрольного пакету акцій  ПРАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП»  ТОВ "Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА" або його афілійовані особи акціями ПРАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП» не володіли.

Набуття контрольного пакету акцій  ПРАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП» відбулось на підставі договору  купівлі-продажу цінних паперів № БВ-21/04/29-2 від 29.04.2021 року.

Дата набуття контрольного пакета акцій ПРАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП» - 26.05.2021 року;

Найвища ціна  за якою ТОВ "Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА" придбавало акції ПРАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП» протягом останнiх 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття становить 3,99 гривні (три гривні дев’яносто дев’ять копійок) за одну штуку.

 

 

Директор

ТОВ «Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА»               Тарасенко Вадим Васильович